WE TAKE PRIDE IN EVERY SHIPMENT

 

I flera decennier har företaget bedrivit verksamhet som befraktnings och klareringsmäklare. Via våra kontor i Göteborg och Kalmar erbjuder vi våra kunder anpassade sjötransporter och klarering.

Vi opererar eget och externt tonnage i en global marknad med fokus på Europa och Medelhavet.

 

Företaget koncentrerar verksamheten på torrlast befraktning, kommersiellt fartygs management och klarering.